Polnjenje kartice

 1. Določite znesek dobroimetja, ki ga želite položiti na svojo predplačniško kartico.
 2. V času trajanja dogodka lahko sredstva kadarkoli naložite na kartico na 6 polnilnih postajah.
 3. Ob prvem polnjenju se zaračuna strošek aktivacije v višini 2,00 €.
 4. Najnižji znesek prvega polnjenja znaša 5,00 €.
 5. Ob prvem prevzemu kozarca se vam na kartici zaračuna kavcija za kozarec v vrednosti 2,00€. Kozarec lahko za čist kozarec vedno zamenjate na stojnicah z ponudbo pijače. Ob vračilu kozarca na polnilno postajo vam kavcijo vrnemo. Pogoj za vračilo kavcije je predložen račun za kavcijo kozarca. Kavcija se vrača do dne 24. 8. 2024 do 23:00 ure. Po tem datumu in uri kavcije ne vračamo.
 6. Ob vsakem polnjenju boste prejeli potrdilo o opravljeni transakciji.

Plačevanje

 1. Z dobroimetjem na kartici plačujete za vse storitve na dogodku, razen za storitve in blago v sklopu tržnice in trampolin.
 2. Ob vsakem nakupu boste prejeli račun ter potrdilo o opravljeni transakciji in razpoložljivem stanju na vaši kartici.
 3. Po nakupu preverite račun, kasnejših reklamacij ne moremo upoštevati.
 4. V primeru napak (neveljavna kartica, prenizko stanje dobroimetja, …) plačilo s kartico ni mogoče.

Pregled stanja

 1. Stanje dobroimetja lahko kadarkoli preverite na polnilnih in plačilnih postajah ter na info točki. Stojnica z info točko je posebej označena in locirana v bližini polnilnih postaj.

Dvig sredstev

 1. Sredstva lahko dvignete kadarkoli v času obratovanja
 2. Dobroimetje na kartici je možno dvigniti najkasneje do zaključka prireditve in sicer do dne 24. 8. 2024 do 23.00 ure. Po tem datumu in uri sredstva na kartici zapadejo.
 3. Po dvigu dobroimetja kartico obdržite, saj vam nudi več ugodnosti (preverite jih na www.idrijski-zlikrofi.si/ugodnosti), v primeru uspešne vpeljave sistema, pa bo le-ta uporabna brez stroška aktivacije tudi na Prazniku idrijskih žlikrofov ob naslednji izvedbi.

Splošno

 1. Za vse transakcije opravljene s kartico odgovarjate sami. V kolikor dovolite uporabo kartice drugi osebi, se smatra, da ste transakcijo odobrili sami.
 2. V primeru odtujitve, poškodbe ali izgube kartice nosite vso odgovornost sami.
 3. Kartica ni kreditna, za stanje na kartici vam ne bodo zaračunane nikakršne obresti.
 4. Kartica ni namenjena preprodaji.
 5. V primeru, da sistem zazna poskus spreminjanja podatkov na kartici z vaše ali strani tretje osebe, vam imamo pravico kartico odvzeti.