LD Most na Soči

Most na Soči

Opis

Lovska družina Most na Soči zajema območje Mosta na Soči in sicer na desni strani reke Idrijce pokriva območje krajev Most na Soči, Bača pri Modreju in Modrej. Večji del lovišča je sicer na levi strani Idrijci in sicer od Dolenje Trebuše, kjer se povzpne do vrha Skopice, kjer pa nato sledi meji tolminske občine vse do reke Soče.