LD Jelenk

Spodnja Idrija

Opis

Na območju sedanje LD Jelenk je, kolikor vemo, v prejšnem stoletju za časa Avstro-Ogrske obstajalo le drţavno (domensko) lovišče. Leta 1905 je bilo ustanovljeno Delavsko lovsko društvo Idrija, ki je imelo v zakonu lovišča na območju Idrije, Sp. Idrije, vseh treh Kanomelj, Masor in Otaleža.