LD Javornik

Črni Vrh

Opis

Že proti koncu 19. stoletja se je današnje lovišče LD Javornik delilo na več delov. En del gozdov se je izkoriščal za potrebe idrijskega rudnika. To je bilo “ararsko” – tako so tem gozdovom rekli. Na teh območjih se je redko lovilo, v njih pa so bili nastavljeni tudi logarji, ki so bili istočasno tudi lovski čuvaji. Ostali del današnjega lovišča pa so imeli v zakupu idrijski trgovci, sodniki in drugi premožni meščani.